Υποχρεωτικός εμβολιασμός ιδιωτικός τομέας: Που ισχύει;

Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των εκπαιδευτικών δεν ισχύει ωστόσο έκανε έκκληση ο πρωθυπουργός στους εκπαιδευτικούς να εμβολιαστούν ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Ψηφίστηκε χθες η τροπολογία Η οποία καθιστά υποχρεωτικό τον εμβολιασμό σε συγκεκριμένους κλάδους.

Έτσι, από χθες αποτελεί Νόμο του Κράτους ότι οι εργαζόμενοι τόσο στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα θα είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωσης νόσησης στον εργοδότη τους.

Παράλληλα ο εμβολιασμός καθίσταται υποχρεωτικός σε τρεις κατηγορίες εργαζομένων

  1. Εργαζόμενοι σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και
  2. σε μονάδες φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες από 16 Αυγούστου
  3. Σε υγειονομικές δομές (γιατροί και νοσηλευτές), με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικότερα θα πρέπει να εμβολιαστούν όσοι εργάζονται σε:

(α) Κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης
(β) Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με ειδικές ανάγκες
(γ) Στέγες Αυτόνομης Διαβίωσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
(δ) Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων
(ε) Θεραπευτήρια Χρονίως Πασχόντων
(στ) Κλειστές δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας στις οποίες φιλοξενούνται ηλικιωμένοι ή άτομα με αναπηρία,
(ζ) Ιδρύματα περίθαλψης χρονίως πασχόντων
(η) Οικοτροφεία
(θ) Ειδικά ιδρύματα
(ι) Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
(ια) Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας
(ιβ) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ)
(ιγ) Το προσωπικό που απασχολείται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι».