Επίδομα ανεργίας 2021: Πότε μπαίνει;

Κάθε τέλος του μήνα γίνεται η πληρωμή του. Τι θέλουν να κάνουν με το επίδομα ανεργίας;

Μία από τις μεταρρυθμίσεις που εξετάζονται είναι να χορηγείται αυξημένο ποσό επιδόματος το πρώτο χρονικό διάστημα μετά την απόλυση. Το ποσό στη συνέχεια θα μειώνεται όσο περνούν οι μήνες και ο άνεργος παραμένει χωρίς εργασία. Χωρίς πάντως να πέφτει κάτω από το σημερινό όριο των 400 ευρώ ανά μήνα.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η ταχύτερη επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας με περισσότερες δεξιότητες και η διακοπή καταβολής ενός επιδόματος χωρίς αντίκρισμα.

Η αίτηση για το επίδομα ανεργίας μπορεί να υποβληθεί με δύο τρόπους.


Μπορεί με ηλεκτρονικό τρόπο και μόνο μέσω των e-services ΟΑΕΔ ή της Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου (www.gov.gr).

Εκεί ο ενδιαφερόμενος επιλέγει “ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ” και στη συνέχεια “ΑΙΤΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ”.

Επίσης μπορεί να μεταβεί στον ΟΑΕΔ.

Τα χρήματα από το επίδομα ανεργίας πληρώνονται από 5 έως 12 μήνες ανάλογα με τις ημέρες εργασίας που πραγματοποίησαν οι δικαιούχοι σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα πριν μείνουν άνεργοι και τον αριθμό ημερησίων επιδομάτων που έλαβαν κατά την τελευταία τετραετία.

Για ασφαλισμένους που επιδοτούνται για πρώτη φορά θα πρέπει να έχουν εργαστεί τουλάχιστον 125 ημέρες εργασίας ή εκατό ημέρες για οικοδόμους με κρατήσεις υπέρ του κλάδου ανεργίας.

Επίσης, ογδόντα ημέρες εξαρτημένης εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο προηγούμενα έτη πριν από την έναρξη της επιδότησης τους.

Επίσης δικαιούχοι όσοι έχουν εργαστεί τουλάχιστον διακόσιες ημέρες εργασίας ή 180 για οικοδόμους με κρατήσεις υπέρ του κλάδου ανεργίας.

Επίσης οι εργαζόμενοι με ογδόντα ημέρες εξαρτημένης εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο προηγούμενα έτη πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης.

Τέλος, όσοι έχουν επιδοτηθεί στο παρελθόν θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον εκατόν είκοσι πέντε ημέρες εργασίας ή εκατό ημέρες για οικοδόμους με κρατήσεις υπέρ του κλάδου ανεργίας εντός του 14μήνου.