Οι τράπεζες είναι κλειστές στις 2 Ιανουαρίου κάθε χρόνου. Σημειώνεται ότι η 2α Ιανουαρίου δεν είναι υποχρεωτική αργία, αλλά κατ’...