Αυτά είναι τα ανοιχτά επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ – ΔΥΠΑ 2022

Χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν από τα νέα βελτιωμένα προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια

Στα παρακάτω προγράμματα ΔΥΠΑ έχουν απλουστευθεί οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έχουν επιταχυνθεί οι διαδικασίες ένταξης, πρόσληψης και πληρωμής και δεν υπάρχουν δεσμεύσεις, μετά το τέλος της επιχορήγησης.

Πρόκειται για προγράμματα πρώην ΟΑΕΔ που θα δημιουργήσουν χιλιάδες θέσεις για ανέργους και θα προκηρυχθούν μέχρι τον Δεκέμβριο από τη ΔΥΠΑ ή αλλιώς τον πρώην ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής εμπειρίας θα ταιριάξει γάντι για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών.

ανοιχτά επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ - ΔΥΠΑ 2022
ανοιχτά επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ – ΔΥΠΑ 2022

Το ίδιο και για το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία.

Θα υπάρξει και πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω σε αρκετές περιφέρειες.

10000 μακροχρόνια άνεργοι μέχρι 45 ετών θα βρουν εργασία σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε περιοχές υψηλής ανεργίας.