Πότε θα βγουν τα αποτελέσματα των προαγωγικών εξετάσεων το 2022;

Πολλοί γονείς ρωτούν για τα αποτελέσματα των προαγωγικών εξετάσεων τόσο στο γυμνάσιο αλλά και στο λύκειο

Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στο Γυμνάσιο ξεκίνησαν την 1η Ιουνίου και διήρκησαν μέχρι τις 15 Ιουνίου, μετά από δύο χρόνια, που λόγω πανδημίας δεν διεξάγονταν.

Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας Α ήταν από την 1η έως την 15η Ιουνίου.

Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α’) περιελάμβανε Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία), Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση), Μαθηματικά, Φυσική, Ιστορία, Αγγλικά και Βιολογία.

Η δεύτερη ομάδα περιελάμβανε Χημεία, Γεωλογία-Γεωγραφία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Θρησκευτικά, Δεύτερη ξένη γλώσσα, Οικιακή Οικονομία, Τεχνολογία-Πληροφορική

Η τρίτη ομάδα Μουσική – Καλλιτεχνικά και Φυσική Αγωγή.

Ο μαθητής θα περάσει την τάξη, όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα ή όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία.

Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα των προαγωγικών εξετάσεων;
Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα των προαγωγικών εξετάσεων; (πηγή: unspalsh.com)

Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, ο μαθητής παραπέμπεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους, δηλαδή στη δεύτερη εξεταστική περίοδο, σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής του είναι μικρότερος από δέκα, εφόσον ο αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα τέσσερα.

Οι μαθητές που διδάσκονται μόνοι τους και οι στρατεύσιμοι μαθητές εξετάζονται, κατά το πρώτο εικοσαήμερο του Ιουνίου.

Επίσης πολλοί μαθητές όταν είναι να δώσουν εξετάσεις, αγωνιούν μήπως κάποια μέρα αρρωστήσουν και δεν μπορούν να πάνε να δώσουν το μάθημα. Δεν πρέπει να αγχώνεστε μιας και ο μαθητής που απουσιάζει δικαιολογημένα από γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση λόγω ασθενείας, εξετάζεται άλλη ημέρα μέχρι την 30η Ιουνίου. Την ημέρα ορίζει με απόφασή του ο Σύλλογος Διδασκόντων.

Τα αποτελέσματα των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων θα ανακοινώνονται από τη Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 μέχρι το τέλος της εβδομάδας.