Αργία 28 Οκτωβρίου 2021 ιδιωτικός τομέας: Τι ισχύει;

Φέτος διαφορετική θα είναι η 28η Οκτωβρίου. Από την μία θα γίνουν οι παρελάσεις ενώ από την άλλη θα είναι και υποχρεωτική αργία.

Για πρώτη φορά φέτος είναι υποχρεωτική αργία και στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα.

Οι εργαζόμενοι στις υποχρεωτικές αργίες θα πληρωθούν με προσαύξηση.

Οι ημερομίσθιοι θα λάβουν το συνηθισμένο ημερομίσθιο τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιο τους, για όσες ώρες απασχοληθούν.

Τέλος, αυτοί που πληρώνονται με μηνιαίο μισθό θα λάβουν τόσα ωρομίσθια όσες ώρες απασχοληθούν και προσαύξηση 75% στο νόμιμο ωρομίσθιο τους.