Τις τελευταίες μέρες αρκετός λόγος γίνεται για τις τριετίες. Τι τελικά είναι οι τριετίες; Ψάξαμε και βρήκαμε ότι οι τριετίες...