ΑΣΕΠ προκήρυξη 6κ 2022, 7κ 2022 και 8κ 2022: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις;

Τρεις νέες προκηρύξεις αναμένεται να τρέξουν στις αρχές του Φθινοπώρου

Η προκήρυξη 6κ 2022 έχει να κάνει με τον διορισμό 66 μόνιμων υπαλλήλων στο υπουργείο περιβάλλοντος. Σε λίγες μέρες ξεκινούν οι αιτήσεις για την προκήρυξη 6Κ/2022 του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη μονίμων σε υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 30.08.2022 και λήγει στις 15.09.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Η προκήρυξη 7κ 2022 ή αλλιώς προκήρυξη νοσηλευτών θα δώσει μόνιμη εργασία σε 3.720 συμπολίτες μας στο υπουργείο Υγείας. Υπενθυμίζουμε ότι στην προκήρυξη για το ΕΣΥ για τους 3.720 νοσηλευτές, υπάρχει πρόβλεψη για αυξημένη μοριοδότηση για όσους δούλεψαν στην περίοδο της ή δουλεύουν ακόμα ως επικουρικό προσωπικό στα νοσοκομεία όλης της χώρας, για την αντιμετώπιση των αναγκών του κορονοϊόυ.

Τέλος η προκήρυξη 8κ 2022 έχει να κάνει με δεκάδες προσλήψεις σε Ασφαλιστικά Ταμεία και φορείς.

ΑΣΕΠ προκήρυξη 6κ 2022, 7κ 2022 και 8κ 2022

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

Για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η Εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ, στη διαδρομή: Πολίτες-> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο ΑΣΕΠ ολοκληρώνεται επιλέγοντας Οριστικοποίηση.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης, η ημερομηνία υποβολής και η ένδειξη κατάστασης Υποβληθείσα εμφανίζονται στον Κατάλογο ηλεκτρονικών αιτήσεων. Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι.

Εάν οι υποψήφιοι επιθυμούν τη διόρθωση ή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση Υποβληθείσα, πρέπει, εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην πρόσκληση να επιλέξουν για τη συγκεκριμένη αίτηση Ακύρωση. Στη συνέχεια, επιλέγουν Νέα Αίτηση για να δημιουργήσουν νέα αίτηση ή Αντιγραφή, για να δημιουργήσουν ένα αντίγραφο της προηγούμενης ακυρωμένης αίτησης, την οποία μπορούν να επεξεργαστούν, να διορθώσουν και στο τέλος επιλέγουν εκ νέου Οριστικοποίηση.