ΔΕΔΔΗΕ προκήρυξη 2022: Μέχρι πότε οι αιτήσεις;

Βγήκε στην δημοσιότητα η προκήρυξη ΔΕΔΔΗΕ 2022.

Θα βρουν θέσεις εργασίας 393 άτομα. Όταν θα επιλεγούν, η σύμβαση εργασίας θα είναι αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η αίτηση ξεκίνησε την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022 και θα λήξει την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022 στις 2 το μεσημέρι.

Στην προκήρυξη ΔΕΔΔΗΕ ζητά ηλεκτρολόγους μηχανικούς μηχανολόγους, πληροφορικής, χημικούς, περιβάλλοντος, παραγωγής και διοίκησης. Επίσης θα μπορούν να κάνουν αίτηση δασολόγοι, πτυχιούχοι πληροφορικής και διοικητικού οικονομικού. Όλες οι παραπάνω ειδικότητες θα είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Στην προκήρυξη ΔΕΔΔΗΕ 2022 αναζητούνται επίσης 47 ηλεκτρολόγους μηχανικούς όπου θα πρέπει να είναι τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Τέλος 278 άτομα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα μπορούν να κάνουν αίτηση για την προκήρυξη της ΔΕΔΔΗΕ 2022 που θα απασχοληθούν ως ηλεκτροτεχνικοί δικτύων.

Θα πρέπει να ξέρετε ότι όταν μια προκήρυξη αφορά ΑΣΕΠ, οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν – υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ αίτηση συμμετοχής.

Μάθετε τα πάντα για την προκήρυξη της ΔΕΔΔΗΕ 2022
Μάθετε τα πάντα για την προκήρυξη της ΔΕΔΔΗΕ 2022 – Φωτογραφία αρχείου: unsplash.com

Για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής σε κάθε προκήρυξη, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΣΕΠ.

Εάν οι υποψήφιοι επιθυμούν τη διόρθωση ή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση υποβληθείσα, πρέπει, εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην πρόσκληση, να επιλέξουν για τη συγκεκριμένη αίτηση, ακύρωση.

Στη συνέχεια, επιλέγουν Νέα Αίτηση για να δημιουργήσουν νέα αίτηση ή Αντιγραφή, για να δημιουργήσουν ένα αντίγραφο της προηγούμενης ακυρωμένης αίτησης, την οποία μπορούν να επεξεργαστούν, να διορθώσουν ή να συμπληρώσουν και στο τέλος επιλέγουν εκ νέου Οριστικοποίηση.

Τέλος, η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα που απαιτούνται και διαθέτουν.

Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα, έστω και αν υποβληθούν τα σχετικά δικαιολογητικά.