Επιδοτούμενα ανοιχτά προγράμματα ΟΑΕΔ – ΔΥΠΑ: Δουλειά στο δημόσιο για ανέργους

Χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν από τα νέα βελτιωμένα προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ

Στο παρακάτω πρόγραμμα ΔΥΠΑ θα γίνει προετοιμασία 10.000 ανέργων ΟΑΕΔ, ηλικίας 18-30 ετών, τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, σε εργασιακό περιβάλλον του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα.

Πρόκειται για προγράμματα πρώην ΟΑΕΔ που θα δημιουργήσουν χιλιάδες θέσεις για ανέργους και θα προκηρυχθούν μέχρι τον Δεκέμβριο από τη ΔΥΠΑ ή αλλιώς τον πρώην ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής εμπειρίας θα ταιριάξει γάντι για άνεργους νέους ηλικίας έως 30 ετών.

ανοιχτά επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ - ΔΥΠΑ 2022
ανοιχτά επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ – ΔΥΠΑ 2022

Στους συμμετέχοντες καταβάλλεται για 7 μήνες μισθός ίσος με τον κατώτατο μισθό, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι συνολικά 10.000 άνεργοι νέοι, ηλικίας 18 έως 30 ετών, υποχρεωτικής εκπαίδευσης και δεν δεν κάνουν άλλες εργασίες εκείνη την περίοδο. Οι άνεργοι πρέπει να είναι ηλικίας έως 30 ετών κατά την υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας με την επιχείρηση.