Μέχρι πότε οι αιτήσεις για τις προσλήψεις ΔΕΗ 2022;

Μάλιστα οι προσλήψεις στην ΔΕΗ θα είναι μόνιμες. Δείτε ποιες ειδικότητες ζητά η επιχείρηση και μέχρι πότε είναι η προθεσμία.

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις, για τις προσλήψεις στη ΔΕΗ 2022. Ποιες είναι οι θέσεις;

Μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας για να διεκδικήσουν μία από τις 40 μόνιμες προσλήψεις που έχει προκηρύξει η ΔΕΗ για τα γραφεία της στο κέντρο της Αθήνας.

Οι 40 προσλήψεις θα υλοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Θα πρέπει να είναι είτε πανεπιστημιακής, είτε Τεχνολογικής, είτε Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Όσοι επιλεχθούν θα βρουν δουλειά στην γενική διεύθυνση διαχείρισης ενέργειας της ΔΕΗ που εδρεύει στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών.

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις, για τις προσλήψεις στη ΔΕΗ 2022. Ποιες είναι οι θέσεις;
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις, για τις προσλήψεις στη ΔΕΗ 2022. Ποιες είναι οι θέσεις; Φωτογραφία: Jo Szczepanska

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής λήγει τη Δευτέρα, 9 Μαΐου 2022.

Οι ειδικότητες για την 1 2022 προκήρυξη της ΔΕΗ είναι: Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΠΕ ή Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΠΕ, Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΠΕ ή Πτυχιούχοι Φυσικοί ΠΕ, Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι, Μηχανικοί ΠΕ, Διπλωματούχοι Μηχανικοί Παραγωγής Και Διοίκησης ΠΕ, Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί ΠΕ, Πτυχιούχοι Μαθηματικοί ΠΕ, Πληροφορικής ΠΕ, Πτυχιούχοι Οικονομικοί ΠΕ Κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής, Πτυχιούχοι Οικονομικοί ΠΕ, Πτυχιούχοι Διοικητικοί ΠΕ, Πτυχιούχοι Διοικητικοί ΠΕ ή Πτυχιούχοι Οικονομικοί ΠΕ
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Τε, Πληροφορικής ΤΕ.

Οι ειδικότητες για την 1 2022 προκήρυξη της ΔΕΗ είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι διοικητικοί και Οικονομικοί ΔΕ.