ΚΕΑ Σεπτεμβρίου 2022: Πότε θα γίνει η πληρωμή;

Πότε θα γίνει η πληρωμή ΚΕΑ Σεπτεμβρίου 2022; Πόσα χρήματα θα πάρουν οι δικαιούχοι;

Η πληρωμή στους δικαιούχους γίνεται μετά την έγκριση με υπουργική απόφαση δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Εργασίας, οικονομικού έτους 2022. Όλα τα προηγούμενα γίνονται, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή αλλιώς ΟΠΕΚΑ για την κάλυψη της καταβολής.

Η πληρωμή μηνός Σεπτεμβρίου 2022 στους δικαιούχους θα γίνει σε όσους έχουν υποβάλλει αίτηση μέχρι και τέλος Αυγούστου 2022 και έχει εγκριθεί. Θα πραγματωθεί την τελευταία εργάσιμη του Σεπτέμβρη 2022 δηλαδή την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Την προηγούμενη της πληρωμής, εργάσιμη ημέρα Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022 και κατά τις απογευματινές ώρες, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα από τα ΑΤΜ όλων των τραπεζών.

Οι δικαιούχοι ΚΕΑ κάθε μήνα παίρνουν ένα χρηματικό ποσό κοντά στα 200 ευρώ που βασίζεται στην εισοδηματική ενίσχυση, στη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης, και τη διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη.

Τα χρήματα που παίρνουν οι δικαιούχοι είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα και καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα στους δικαιούχους. Εκτός από τα 200 ευρώ, οι δικαιούχοι μπορούν να ενταχθούν και σε άλλα επιδόματα που κατά καιρούς δίνει το κράτος. Επίσης μπορούν να ενταχθούν και στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ.

Πως κάνουμε αίτηση ΚΕΑ;

Η αιτήση για το επίδομα μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά. Μπορείτε είτε να πάτε σε δημοτικό κατάστημα είτε στα ΚΕΠ. Υπάρχει και η λύση να το κάνετε μόνοι σας από τον υπολογιστή. Απλά θα μπείτε στον ΟΠΕΚΑ και θα ακολουθήσετε τον σύνδεσμο για το ΚΕΑ.

Βέβαια σε περίπτωση που το νοικοκυριό απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη, οι μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, όπως και τα νοικοκυριά στη σύνθεση των οποίων έστω ένα ενήλικο μέλος είναι αλλοδαπός, υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά στους Δήμους και στα Κέντρα Κοινότητας.

Η προθεσμία για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι ανοιχτή και η αίτηση μπορεί να υποβληθεί κατά την διάρκεια του έτους.

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για ΚΕΑ; Ποιοι δεν θα το πάρουν;
Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για ΚΕΑ; Ποιοι δεν θα το πάρουν; (φωτογραφία αρχείου: unsplash.com)

Ποιοι είναι δικαιούχοι ΚΕΑ;

Κάθε πολίτης που διαμένει μόνος του σε κατοικία και δεν είναι φοιτητής, μπορεί να κάνει την αίτηση. Το ίδιο ισχύει και για τις οικογένειες. Τέλος δικαιούχοι μπορεί να είναι και άστεγοι με προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας ή κάνουν χρήση Υπνωτηρίων που λειτουργούν στους Δήμους.

Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, το εισόημα το εξάμηνο δεν πρέπει να ξεπερνά τα 1200 ευρώ. Για νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια τα 1.800 €.

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη θα πρέπει να έχει εισόδημα 2.100 ευρώ το εξάμηνο.
2.400 ευρώ θα πρέπει να έχει εισόδημα ένα νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη.

Τέλος, το δηλούμενο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.400 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.