Προκήρυξη 7κ 2022: Ποια είναι η επόμενη φάση;


Τι πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι για την προκήρυξη 7κ 2022
Τι πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι για την προκήρυξη 7κ 2022

Δείτε τι πρέπει να κάνουν όσοι πραγματοποίησαν αίτηση για την προκήρυξη 7κ 2022, για προσλήψεις 3.720 μόνιμων νοσηλευτών σε νοσοκομεία όλης της χώρας

Η προκήρυξη 7Κ 2022 του ΑΣΕΠ αφορά στην κάλυψη με σειρά προτεραιότητας 3.720 μόνιμων θέσεων νοσηλευτών σε νοσοκομεία της χώρας, καθώς και συμβάσεων διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Οι υποψήφιοι έπρεπε να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην προκήρυξη νοσηλευτών, αποκλειστικά μέσω του ΑΣΕΠ έως την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου και ώρα 14:00.

Οι επιτυχόντες της προκήρυξης 7Κ 2022 θα βρουν εργασία με σειρά προτεραιότητας σε φορείς του υπουργείου Υγείας (νοσοκομεία) και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης της προκήρυξης 7κ 2022, το ΑΣΕΠ καλεί τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στους πίνακες, να υποβάλουν ηλεκτρονικά κάποια απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών αρχίζει την 29η Δεκεμβρίου και λήγει τη 16η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.