Προκήρυξη 7κ 2022: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις και πότε θα βγουν τα αποτελέσματα;

Ξεκινά η προκήρυξη 7κ 2022 μέσω ΑΣΕΠ μια προκήρυξη για νοσηλευτές που θα επανδρώσει με περισσότερο προσωπικό τα νοσοκομεία μας

Θα ξεκινήσει την επόμενη Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στην προκήρυξη 7Κ/2022 του Α.Σ.Ε.Π. που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 3.720 θέσεων μονίμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στην πρώτη κατηγορία θα βρουν εργασία άτομα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα θα προσληφθούν μέσω ΑΣΕΠ, τετρακόσιες ενενήντα τρεις υποψήφιοι.

Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι υποψήφιοι τεχνολογικής εκπαίδευσης 2.253 θέσεις εργασίας θα ανοίξουν για την προκήρυξη 7κ 2022.

7K2022, Ασεπ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΦΕΚ
7K2022, Ασεπ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΦΕΚ

Στην τρίτη και τελευταία κατηγορία ανήκουν οι υποψήφιοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπου προσφέρονται εννιακόσιες εβδομήντα τέσσερις θέσεις.

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ ενώ οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη και πιο συγκεκριμένα στο παράρτημα ΣΤ.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 10 Οκτωβρίου 2022 ενώ τα αποτελέσματα αναμένονται πριν την εκπνοή του 2022.