Πότε ξεκινά η προκήρυξη για πυροσβεστική, λιμενικό, αστυνομία;

Προκήρυξη για πυροσβεστική, λιμενικό, στρατό και ελληνική αστυνομία

Εκτός ΑΣΕΠ ετοιμάζονται να γίνουν για απόφοιτους λυκείου ή ΙΕΚ σε σε πυροσβεστική, λιμενικό, στρατό και ελληνική αστυνομία μέσω προκήρυξης.

Μετά τον γραπτό πανελλήνιο διαγωνισμό, έρχονται και αλλαγές για τις προσλήψεις σε λιμενικό, πυροσβεστική, αστυνομία και πυροσβεστική.

Προκήρυξη για πυροσβεστική, λιμενικό, στρατό και ελληνική αστυνομία

Θα βρίσκουν εργασία όσοι έχουν μόνο απολυτήριο Λυκείου ή ΙΕΚ. Η προκήρυξη θα βγαίνει ανά Σώμα ή Όπλο και οι αιτήσεις θα γίνονται στο φορέα που βγάζει την προκήρυξη. Η διαδικασία που θα ακολουθείται είναι η ακόλουθη:

1) Έκδοση προκήρυξης ανά φορέα, Σώμα ή Όπλο.

2) Υποβολή αιτήσεων στις υπηρεσίες του φορέα που εκδίδει την προκήρυξη.

Οι περισσότερες θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προορίζονται για τις παραγωγικές σχολές (στρατιωτικές, αστυνομικές, πυροσβεστικής, λιμενικού), οι σπουδαστές των οποίων με την αποφοίτησή τους θα ενταχθούν στην κατηγορία ΠΕ. Θα γίνουν 4.881 προσλήψεις και αυτό προβλέπεται από τον προγραμματισμό του 2023 για τα Σώματα Ασφαλείας.

ΑΣΕΠ προκηρύξεις 2022: Πως κάνετε αίτηση;

Για να μπορέσετε να κάνετε αίτηση στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ θα πρέπει να έχετε μητρώο στον ΑΣΕΠ ή να το επικαιροποιήσετε, με λίγα κλικ.

Για τις περισσότερες θέσεις των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν γίνονται δεκτοί για τις θέσεις εργασίας μέσα από τις προκηρύξεις.

Δύο από τα πρόσθετα προσόντα για τις προκηρύξεις ΑΣΕΠ είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας και η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Μάλιστα για κάποιες θέσεις ζητείται η άριστη, πολύ καλή ή καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ενώ για όλες σχεδόν τις θέσεις απαραίτητο προσόν είναι η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Θα πρέπει οι υποψήφιοι για τις προκηρύξεις ΑΣΕΠ να γνωρίζουν από επεξεργασία κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και ίντερνετ.

ΑΣΕΠ είσοδος: Τα βήματα για την υποβολή αίτησης

Για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η Εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ, στη διαδρομή: Πολίτες-> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο ΑΣΕΠ ολοκληρώνεται επιλέγοντας Οριστικοποίηση.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης, η ημερομηνία υποβολής και η ένδειξη κατάστασης Υποβληθείσα εμφανίζονται στον Κατάλογο ηλεκτρονικών αιτήσεων. Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι.

Εάν οι υποψήφιοι επιθυμούν τη διόρθωση ή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση Υποβληθείσα, πρέπει, εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην πρόσκληση να επιλέξουν για τη συγκεκριμένη αίτηση Ακύρωση. Στη συνέχεια, επιλέγουν Νέα Αίτηση για να δημιουργήσουν νέα αίτηση ή Αντιγραφή, για να δημιουργήσουν ένα αντίγραφο της προηγούμενης ακυρωμένης αίτησης, την οποία μπορούν να επεξεργαστούν, να διορθώσουν και στο τέλος επιλέγουν εκ νέου Οριστικοποίηση.