Προκήρυξη 7κ 2022: Ποιες οι θέσεις και πότε ξεκινά η αίτηση;

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την προκήρυξη 7Κ/2022 του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 3.720 ατόμων σε φορείς του υπουργείου Υγείας

Τρέχει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στον 7Κ/2022 διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για 3.720 θέσεις εργασίας στην Υγεία με την διαδικασία για τους ενδιαφερόμενους να είναι απλή.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την προκήρυξη λήγει τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου στις 14:00 το μεσημέρι.

7Κ 2022, ΑΣΕΠ, ΑΣΕΠ 7Κ 2022, 7Κ 2022 ΦΕΚ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ 2022, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ 2022 ΘΕΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7κ 2022 ΑΙΤΗΣΗ,
Προκήρυξη 7κ 2022

Ο μέγιστος αριθμός μορίων που μπορεί να έχει ένας υποψήφιος από την εμπειρία, συνολικά, είναι στα 978.

Οι 493 μόνιμες θέσεις θα είναι για την πρώτη Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) με ειδικότητα την νοσηλευτική.

2253 μόνιμες θέσεις θα είναι για την κατηγορία τεχνολογικής εκπαίδευσης με ειδικότητα την νοσηλευτική.

Τέλος 974 άτομα χρειάζεται να έχουν μόνο δευτεροβάθμια εκπαίδευση αρκεί να είναι ειδικότητας βοηθού νοσηλευτικής.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

Για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η Εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ, στη διαδρομή: Πολίτες-> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο ΑΣΕΠ ολοκληρώνεται επιλέγοντας Οριστικοποίηση.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης, η ημερομηνία υποβολής και η ένδειξη κατάστασης Υποβληθείσα εμφανίζονται στον Κατάλογο ηλεκτρονικών αιτήσεων. Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι.

Εάν οι υποψήφιοι επιθυμούν τη διόρθωση ή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση Υποβληθείσα, πρέπει, εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην πρόσκληση να επιλέξουν για τη συγκεκριμένη αίτηση Ακύρωση. Στη συνέχεια, επιλέγουν Νέα Αίτηση για να δημιουργήσουν νέα αίτηση ή Αντιγραφή, για να δημιουργήσουν ένα αντίγραφο της προηγούμενης ακυρωμένης αίτησης, την οποία μπορούν να επεξεργαστούν, να διορθώσουν και στο τέλος επιλέγουν εκ νέου Οριστικοποίηση.