Αυτή είναι η προκήρυξη για το λιμενικό 2022 χωρίς πανελλήνιες

Πήρε ΦΕΚ η νέα προκήρυξη για το λιμενικό εκτός πανελληνίων εξετάσεων

Θα έχουν την ευκαιρία να βρουν εργασία οι πτυχιούχοι οικονομικών σχολών. Μέσα από την προκήρυξη στο λιμενικό, θα γίνει απευθείας κατάταξη Αξιωματικών στο Λιμενικό Σώμα – ΕΛΑΚΤ.

Ποιοι κάνουν αίτηση για την προκήρυξη στο λιμενικό 2022;

Θα μπορούν να κάνουν αίτηση για την προκήρυξη στο λιμενικό 2022 οι πτυχιούχοι των Α.Ε.Ι οι οποίοι έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε οικονομικά θέματα ή διδακτορικό δίπλωμα σε οικονομικά θέματα.

Οι υποψήφιοι για την προκήρυξη στο λιμενικό που επιθυμούν να βρουν εργασία θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, να μην έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους.

Τι πρέπει να κάνουν οι άντρες για την προκήρυξη στο λιμενικό 2022;

Οι άνδρες για την προκήρυξη του λιμενικού πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ.

Παίζει ρόλο και το ύψος για τις γυναίκες που θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,63 μ.

Ποια είναι τα έξτρα προσόντα της προκήρυξης του λιμενικού 2022;

Θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση (Β2) της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας. Επίσης για την προκήρυξη του λιμενικού 2022, να έχουν γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Η μοριοδότηση των συμμετεχόντων υποψηφίων πραγματοποιείται μηχανογραφικά και προσδιορίζεται από το βαθμό του τίτλου σπουδών τους ο οποίος πολλαπλασιάζεται επί εκατόν δέκα και ελέγχεται μέχρι εκατοστού της μονάδας.