Συνοριοφύλακες 2023: Πότε βγαίνει η προκήρυξη;

Συνοριοφύλακες 2023: Πότε βγαίνει η προκήρυξη

Η προκήρυξη για συνοριοφύλακες 2023 έχει ως στόχο την ενίσχυση των συνόρων. Θα βρουν εργασία 150 άτομα εντός του 2023.

250 θα τοποθετηθούν στις θέσεις τους εντός Μαρτίου 2023 και οι υπόλοιποι 150 στους επόμενους μήνες μέχρι το καλοκαίρι. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 250 έχουν επιλεγεί από την πρόσφατη προκήρυξη για συνοριοφύλακες το 2022.

Έτσι αυτό που αναμένεται άμεσα, είναι η προκήρυξη για συνοριοφύλακες 2023 που θα δώσει το πράσινο φως για προσλήψεις μετά το Πάσχα 2023 και θα αφορά 150 άτομα.

Κριτήρια πρόσληψης για την προκήρυξη για συνοριοφύλακες 2023, αποτελούν ο γενικός βαθμός απολυτηρίου Λυκείου, η γνώση ξένης γλώσσας. Παίζει ρόλο και η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων. Θετικά θα μετρήσει αν είσαστε έφεδροι αξιωματικοί ή σε ειδικές δυνάμεις ή ως εθελοντής πενταετούς υποχρέωσης.