Βγήκαν τα αποτελέσματα της προκήρυξης 1 ΕΑ 2022

Βγήκαν και άλλα αποτελέσματα από το ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και την προκήρυξη 1ΕΑ2022

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν εκ νέου στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και άλλα αποτελέσματα της προκήρυξης 1εα 2022, με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, υπάρχει ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης και απορριπτέων της Προκήρυξης 1ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ.

Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου Α.Μ. υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική αίτηση.

αποτελέσματα της προκήρυξης 1 ΕΑ 2022
αποτελέσματα της προκήρυξης 1 ΕΑ 2022

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ μέχρι την 2η Αυγούστου 2022. Θα ακολουθήσετε τη διαδρομή: www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Ένσταση.

Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο είκοσι ευρώ (20€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενόψει της σχολικής χρονιάς, πολλές είναι οι αιτήσεις για προσλήψεις στα σχολεία. Δεν είναι κάτι που παρατηρείται φέτος αλλά ανέκαθεν υπήρχε αυτή η κινητικότητα για τα σχολεία προκειμένου να μην υπάρχουν πολλές ελλείψεις.