Βγήκαν τα αποτελέσματα για την προκήρυξη 4κ 2020

Βγήκαν τα αποτελέσματα για την προκήρυξη 4κ 2020 αφού πέρασε και η περίοδος των ενστάσεων – Στο ρεπορτάζ θα διαβάσετε το τρόπο με τον οποίο θα δείτε τον οριστικό πίνακα των επιτυχόντων

Την Τετάρτη 16 Μαρτίου, από το ΑΣΕΠ εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 4Κ/2020, για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, 730 θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού όλης της χώρας, (υπουργείο Εσωτερικών).

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίστηκαν μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφονταν στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ήταν έως και τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022.

Προκήρυξη 4κ 2020
Προκήρυξη 4κ 2022: Βγήκαν τα αποτελέσματα

Τα οριστικά αποτελέσματα βγήκαν 29 Ιουλίου 2022.

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, χιλίων οκτακοσίων έντεκα (1.811) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε οργανισμούς του πρώτου βαθμού τοπικής αυτοκδιοίκησης.

Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ (https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.061329&_afrLoop=119729099723357269&_adf.ctrl-state=1dj06hr9lr_38#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.061329%26_afrLoop%3D119729099723357269%26_adf.ctrl-state%3D1dj06hr9lr_42)

Τέλος δείτε πως θα αλλάξουν οι προσλήψεις στο δημόσιο στο προσεχές μέλλον στο βίντεο της ΕΡΤ: