Ποιοι είναι οι δικαιούχοι για το νέο voucher ΔΥΠΑ ΟΑΕΔ

Έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις για το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ

Ένα voucher από την ΔΥΠΑ και έχει να κάνει νε χορήγηση επιταγών θεάματος. Θα δώσει δωρεάν διάθεση εισιτηρίων για θεατρικές παραστάσεις για την χειμερινή περίοδο 2022-2023. Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων δικαιούχων και παρόχων μπορούν να γίνουν μέχρι τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου.

Ποιοι θα πάρουν το voucher της ΔΥΠΑ

Δικαιούχοι για το νέο voucher της ΔΥΠΑ, είναι εργαζόμενοι και άνεργοι, οι οποίοι το έτος 2021 συγκέντρωσαν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) ή ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή επιδότησης ανεργίας ή μακροχρόνιας ανεργίας ή
συνδυασμός των παραπάνω.

Και οι άνεργοι δικαιούχοι του voucher ΔΥΠΑ

Δικαιούχοι του voucher της ΔΥΠΑ είναι επίσης άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ που έχουν συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τεσσάρων μηνών.

Που κάνετε αίτηση για το voucher της ΔΥΠΑ

Οι αιτήσεις για το voucher της ΔΥΠΑ υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση που βλέπετε στην παρένθεση (https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/epitages-theamatos)