Υπάρχουν αρκετά ανοιχτά προγράμματα από την ΔΥΠΑ και θα δώσουν προσλήψεις για ανέργους. Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) είναι ένας...